Kas mes esame

Mūsų internetinis tinklalapis yra: https://uep.lt.

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės yra teisiškai privalomas Pirkėjui ir Pardavėjui dokumentas, kuriame nurodomos Šalių teisės ir pareigos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės svetainėje.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius reikšmingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali iš anksto nepranešęs apie tai Pirkėjui laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės veikimui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jo prieigą prie elektroninės parduotuvės.

Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurių veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis šiose pirkimo ir pardavimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių, Pardavėjas, informavęs apie tai Pirkėją, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Pardavėjas gali pasiūlyti panašią prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

4.5. Pardavėjas negali grąžinti Pirkėjo sumokėtos sumos, kol prekės negrąžinamos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymo, kad prekės buvo išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje pagal šias Taisykles.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos.

5.3. Pirkėjas gali naudotis 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise tik tuo atveju, jei prekės nebuvo pažeistos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jei jos nebuvo naudojamos.

Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu atsisako priimti prekes be svarbių priežasčių, Pirkėjas Pardavėjo prašymu privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar siuntą pristatiusiu asmeniu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę.

6.4. Naudodamasis elektronine parduotuve pirkėjas patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Prekių kainos

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodytos su PVM. Patvirtinus užsakymą, pristatymo mokestis, jei toks yra, pridedamas prie bendros prekių sumos.

Akcijos

8.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairias akcijas, bet gali bet kada pakeisti jų sąlygas arba jas nutraukti.

8.2. Pardavėjas gali pateikti Pirkėjams dovanų kuponus, kuriais galima atsiskaityti už įsigytas prekes.

8.3. Jei užsakymo suma yra didesnė už dovanų kupono sumą, kainos skirtumą padengia Pirkėjas.

8.4. Dovanų kuponai nėra keičiami į grynuosius pinigus.

8.5. Dovanų kupono turėtojas įsipareigoja niekam neatskleisti unikalaus kupono kodo.

8.6. Pametus, sugadinus ar kitaip pametus dovanų kuponą, jis nebus atnaujintas.

8.7. Jei Pirkėjas siekia susigrąžinti pinigus už prekę, kuri buvo įsigyta naudojant dovanų čekį, panaudoto dovanų kupono suma išskaičiuojama iš Pirkėjui grąžinamos sumos.

Prekių užsakymas ir apmokėjimas

9.1. Apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, pirkėjas išsirenka jam patinkančias prekes ir patalpina jas į pirkinių krepšelį. Suformavęs prekių krepšelį, Pirkėjas įveda asmens duomenis, reikalingus užsakymui įvykdyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatytos prekės, telefono numerį ir papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, ir patvirtina užsakymą.

9.2. Mokėti galima naudojantis „Swed“, „Seb“, „Luminor“ banko elektroninės bankininkystės paslaugomis ir „Visa / MasterCard“ mokėjimo kortelėmis. Mokėjimai galimi eurais. Mokėjimai apdorojami naudojant „MakeCommerce“ ir „Paypal“ mokėjimo platformas.

Prekių pristatymas

10.1. Užsakydamas prekes, pirkėjas turi nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

10.2. Pirkėjas turi pats priimti prekes. Jei Pirkėjas pats negali priimti prekių, tačiau prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių ne tam asmeniui.

10.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų sąlygų.

10.4. Kiekvieno parduodamo produkto savybės nurodomos prie kiekvieno gaminio pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti faktinio prekių dydžio, formos ir spalvos dėl monitoriaus, kurį naudoja monitorius, savybių. Pirkėjas.

10.5. Pirkėjui atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, visos Pirkėjo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas pristatymo išlaidas, grąžinamos Pirkėjui.

Prekių grąžinimas

11.1. Kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 dienų nuo gavimo dienos. Parduodamų nekokybiškų prekių trūkumai pašalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

11.2. Grąžinant prekes turi būti laikomasi šių sąlygų:

11.2.1. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (ši prekė netaikoma grąžinant prekes su trūkumais);

11.2.2. Prekė turi būti nepažeista Pirkėjo;

11.2.3. Prekė turi būti nenaudota, neprarandant prekės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nuluptos apsauginės plėvelės ir kt. (Ši prekė netaikoma grąžinant su defektais prekes);

11.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią ją gavo Pirkėjas (ši prekė netaikoma grąžinant nekokybišką prekę);

11.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei nebuvo laikomasi prekių grąžinimo sąlygų;

11.2.6. Prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas, jei prekės yra nekokybiškos – šiuo atveju grąžinama). per įstatymų nustatytą garantinį laikotarpį);

11.3. Prekės, kurios yra vienpusės (rėmeliai, dėklai ir kt.) Ant nugaros, gali turėti mažų įtrūkimų, šakų ar kitų medienos savybių, kurios nėra laikomos gaminio trūkumu ir už kurias pinigai negrąžinami.

11.4. Tinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalį;

11.5. Pinigai, sumokėti už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes, grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šios Taisyklės ir Šalių santykiai, atsižvelgiant į šias Taisykles, bus taikomi ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

12.3. Visi nesutarimai, kilę įgyvendinant šias Taisykles, bus sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Šalys atleidžiamos nuo šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų, jei jų neįmanoma įvykdyti dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Šalių valios.

Close
Close
Close

Mano krepšelis

Shopping cart is empty!

Continue Shopping